מאגרי מידע

קביעת הרשות להגנת הפרטיות

כתובת המייל שלכם היא מידע אישי לפי חוק

נכון, מדובר בנושאים רגישים ואנשים רבים, באופן שלא רשמי, נוטים לדון בסוגיה הזו בכדי לנסות ולהבין האם שיתוף מידע הוא חוקי והאם מאגרי מידע עסקי חוקיים גם כן.

אז ראשית, נציין כי מאגרי מידע, מאגרי מידע עסקי וניהול מאגרי מידע הם עניין שבחוק והשימוש הנעשה במידע אשר טמון במערכות, הינו חוקי גם כן.