מדוע חברות ביטוח זקוקות לטיוב נתונים?

חברות ביטוח וטיוב נתונים

חברות ביטוח בישראל מחזיקות באחריות גדולה: הן אלו שאמורות לספק מענה ביטוחי בשלל תרחישים. הסיוע שלהן מוענק לאינספור לקוחות ומגיע לממדי ענק מבחינה כספית. החשש העיקרי הוא שהמידע החיוני הקיים במאגרי המידע של החברות יהיה לא עדכני או שיהיה בלתי מדויק – מה שעלול לפגוע בלקוחות, בתדמית החברה או אפילו במאזנים הכלכליים שלה. בתנאים האלה, החשיבות של טיוב נתונים המתבצע על ידי חברות מידע, הופכת למכרעת. לפניכם מספר סיבות שיסבירו מדוע חברות ביטוח בישראל ובעולם גם יחד, פשוט אינן יכולות לוותר על טיוב מידע.

העבר הביטוחי של הלקוחותחברות ביטוח וטיוב נתונים

תביעות ביטוח, כמו גם חידושי פוליסות, תלויים בהיסטוריה הביטוחית של הלקוחות. אם הלקוח נוהג לתבוע את הביטוח שלו לעתים קרובות, למשל, הרי שהמחיר שיידרש ממנו עבור חידוש הפוליסה יהיה כמובן גבוה יותר. טיוב נתונים מאפשר לדעת הכל על הלקוחות, ליישר קו עם התביעות שלהם ולראות מתי הן מתיישנות. זו בדיוק הסיבה בגינה חשוב לבצע את טיוב הנתונים אחת לשנה לפחות, כשיש כיום פלטפורמות המאפשרות הפקה של המידע ואף ניתוח שלו תוך כדי.

עדכון מאגר הלקוחות

מבוטחים של חברות ביטוח מעוניינים לקבל יחס אישי ולדעת שיש להם כתובת אליה ניתן לפנות בכל עת. כאשר הם מגלים כי המידע של חברת הביטוח לגביהם אינו נכון או שאינו מדויק, מידת האמון שלהם בה יורדת פלאים. טיוב מידע הוא הליך שיכול להוציא מצבים מהסוג הזה מחוץ לתמונה. העדכון מאפשר לדעת מתי מידע רלוונטי הקשור ללקוחות משתנה וצריך להשפיע על הביטוחים שלהם, מה שקובע את מחיר הפוליסה בלא מעט תרחישים.

שינוי סטטוס המבוטח

חברת ביטוח תציע שלל פוליסות אשר תלויות במאפיינים הספציפיים של הלקוחות, שכמובן משתנים חדשות לבקרים. טיוב נתונים יאפשר לאנשי החברה להיות ערים לשינויים במידע, ובהתאם לכך להציע ללקוחות פוליסות מתאימות: נניח, הוצאת פוליסה מוזלת לביטוח הרכב עם הגעת הנהג לגיל 24, אחריו הנהגים כבר אינם נחשבים לצעירים. דוגמא נוספת היא רכישת רכב או דירה, שכמובן מצריכים ביטוחים ייעודיים. חברה שפונה ללקוח עם הצעה המותאמת לו אישית, בהתאם למידע שהיא גילתה במהלך הטיוב, עושה יותר מחצי מעבודה.

נגישות