קביעת הרשות להגנת הפרטיות

מאגרי מידע
כתובת המייל שלכם היא מידע אישי לפי חוק , נכון, מדובר בנושאים רגישים ואנשים רבים, באופן שלא רשמי, נוטים לדון בסוגיה הזו בכדי לנסות ולהבין האם שיתוף מידע הוא חוקי והאם מאגרי מידע עסקי חוקיים גם כן. אז ראשית, נציין כי מאגרי מידע, מאגרי מידע עסקי וניהול מאגרי מידע הם עניין שבחוק והשימוש הנעשה במידע אשר טמון במערכות, הינו חוקי גם כן. יחד עם זאת, קיימים איסורים והגבלות שונות בתחום זה של ניהול מאגרי מידע. למשל, על פי החוק להגנת הפרטיות :: כול אשר מחזיק במאגרי מידע ו\או מאגרי מידע עסקי, מחויב להגן על אותו מאגר ולמנות גם אדם בארגון אשר יהיה ממונה על אבטחת מאגר המידע. זאת ועוד, על הארגון המחזיק במאגרי מידע עסקי קיימת הגבלה באשר למינוי האדם המנהל את המאגר. כלומר, במילים פשוטות, לא ניתן למנות כל אדם שיהיה אחראי על ניהול מאגרי מידע. לדוגמה, אין אפשרות למנות גורם כלשהו בחברה שיהיה אחראי גם על אבטחת המאגרים וגם על הניהול של המאגרים. במקרים אלו של ניגודי עניינים, העושים זאת - עוברים על החוק.  

מאגרי מידע - "אני מאשר".

כאמור בתחילת המאמר, השימוש במידע נאסף באופן חוקי ועל מנת להסביר את זה באופן פשוט, נשתמש בדוגמה פשוטה; כמה פעמים קרה לכם שהקלקתם על "אני מאשר" לאחר ומילאתם פרטים כמו: אימייל, גיל, מקום מגורים וכו'? - למעשה, על ידי כך אנו מאשרים שימוש במידע אשר אנו מספקים לאותו אתר בו ביקרנו. לאחר מכן,  השימוש אשר נעשה באותו מידע הינו מגוון ולפעמים גם "הולך" ישירות לשירותים כמו - מאגרי מידע עסקיים. אם מסתכלים על כך מזווית נוספת, בקלות ניתן להיווכח כי כל נושא האבטחה מועיל לנו - בעלי העסק, ללקוחותינו ולמשתפי הפעולה עמנו. בעבר, הפרטים היו נערמים במשרדים בתוך תיקיות, "פולדרים", שקיות וכו'. בעולמנו של היום, כבר קיים חוק המגן על הפרטיות שלנו ומערכת חוקים והגנה עלינו מפני שימוש לא נאות בפרטינו. השימוש של מאגרי מידע עסקי הולך ומתרחב מיום-ליום, הגיע הזמן לנתב את המידע העסקי בצורה האידיאלית לשם שיפור הפעילות העסקית.

כתובת המייל שלכם היא מידע אישי לפי חוק , נכון, מדובר בנושאים רגישים ואנשים רבים, באופן שלא רשמי

נגישות