לא מבצעים טיוב נתונים? אתם פוגעים בלקוחות שלכם

על השגיאות שנפתרות דרך טיוב מאגר מידע עסקי

על השגיאות שנפתרות דרך טיוב מאגר מידע עסקי (Stuart Miles)

לרוב המוחלט של הגופים השונים במשק הישראלי מאגרי מידע עסקיים רחבים, המאגדים את כל המידע שלהן זקוקות החברות השונות אודות הלקוחות שלהן.

אלא שחלק גדול מאותן חברות לא מבצעות טיוב מידע וטיוב נתונים לאותם מאגרי מידע. לא רק שהדבר יכול לפגוע בתפקודה של החברה, הוא אף עשוי למנוע ממנה להתרומם מעלה, ויותר מכך: לגרום להפסדים כספיים משמעותיים.

טיוב לקוחות נכון ואיך למנוע פגיעה בלוקחות שלכם?

טיוב נתונים - הטמיעו תרבות זו בארגון!

טיוב נתונים – הטמיעו תרבות זו בארגון!

על ידי ביצוע של טיוב נתונים למאגרי מידע. חברות אשר לא מבצעות טיוב נתונים, עלולות להפסיד חלק גדול מהלקוחות שלהן, אחריהן הן לא ביצעו מעקב חיוני ואיבדו את הפרטים ומידע רב לאורך הדרך.

ככל שהארגון או החברה יקדימו לבצע טיוב נתונים, כך הם יצליחו לשמור על יותר לקוחות, שכן המוניטין של החברה עלול להיפגע בעקבות עזיבת לקוחות רבים.

לכן, חשוב לדעת, שהמידע שנמצא ברשותכם לא רק שווה כסף, הוא שווה לקוחות. מידע אמין וחיוני משמעותו לקוחות מרוצים, ולקוחות מרוצים שווים כסף לחברה.

נגישות