איך טיוב נתונים יציל לכם את העסק

מאגר מידע עסקי ובו פרטי הלקוחות הוא הבסיס לכל הארגון השואף למצות את הפוטנציאל הקיים בלקוחותיו ולראות רווח כתוצאה מפעילותיו. כדי לשפר את מאגר הנתונים של החברה אודות לקוחותיה, הקיימים והפוטנציאליים כאחד, מתבצע תהליך של טיוב מאגר ידע. השיפור בהם נדרש כאשר הנתונים אינם שלמים או מדויקים.

איך טיוב נתונים מסייע לכריית מידע ממאגרי מידע?

חברות רבות מחזיקות במאגרי מידע גדולים שבעזרתם הן מנהלות את הפעילות השוטפת שלהן. מאגרי המידע האלו יכולים להכיל פרטים על לקוחות, מידע על הפעילות הכספית או כל מידע ממאגר נתונים אחר. אז כיצד טיוב נתונים מסייע לעבודה עם מאגרי מידע? יעילות כאשר המידע שבמאגר לא קיים במצב מסודר, יהיה קשה לכרות ממנו נתונים. אם ניגשים…

ארגון המידע חשוב מאוד לכל ארגון!

ארגון מידע נכון והקשר שלו לפוטנציאל עסקי לחברה

עמוק בתוך המאה ה-21, לכל בדל מידע ישנו ערך, ובמיוחד אם מדובר בתחום העסקי: מדובר הן בפרטי אינפורמציה על לקוחות ארגון מסוים והן בנתונים על פעילות של חברה לאורך שנים. קיימת השפעה ישירה בין יכולתם של מנהלים לנתח פעילויות שנעשו בעבר ותכנון ההתנהלות העתידית בארגון – לבין היכולת לאסוף מידע ולשמר אותו.